Ryans memories

Mma

Rabu, 09 Februari 2011

HAKEKAT Sholat :

Ryansjinju
HAKEKAT SEMBAHYANG ( Sholat ):
Berdiri menyaksikan diri sendiri, kita bersaksi dengan diri kita sendiri, bahwa tiada yang nyata pada diri kita… hanya diri bathin (Allah) dan diri zahir kita (Muhammad) adalah yang membawa dan menanggung rahasia Allah SWT.

Hal ini terkandung dalam surat Al-Fatehah yaitu :

Alhamdu (Alif, Lam, Ha, Mim, Dal)

Kalimat alhamdu ini diterima ketika rasulullah isra’ dan mi’raj dan mengambil pengertian akan hakekat manusia pertama yang diciptakan Allah SWT. Yaitu : Adam AS. Tatkala Roh (diri bathin) Adam AS. Sampai ketahap dada, Adam AS pun bersin dan berkata alhamdulillah artinya : segala puji bagi Allah

Apa yang di puji…. Adalah : zat (Allah) , Sifat (Muhammad), Asma’ (Adam) dan Af’al (Manusia):

Jadi sembahyang itu bukan sekali-kali berarti :

Menyembah, tapi suatu istiadat penyaksian diri sendiri dan sesungguhnya tiada diri kita itu adalah diri Allah semata.Kita menyaksikan bahwa diri kitalah yang membawa dan menanggung rahasia Allah SWT. Dan tiada sesuatu pada diri kita hanya rahasia Allah semata serta.. tiada sesuatu yang kita punya : kecuali Hak Allah semata.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab 72 Inna ‘aradnal amanata ‘alas samawati wal ardi wal jibal. Fa abaina anyah milnaha wa’asfakna minha wahamalahal insanu.

Artinya :
“sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung tapi mereka enggan menerimannya (memikulnya) karena merasa tidak akan sanggup, lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya”

Dan karena firman Allah inilah kita mengucap :

“Asyahadualla Ilaaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rasulullah”

Yang berarti :
Kita bersaksi dengan diri kita sendiri bahwa tiada yang nyata pada diri kita sendiri hanya Allah Semata dengan tubuh zahir kita sebagai tempat menanggung rahasia Allah dan akan menjaganya sampai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Manusia akan berguna disisi Allah jika ia dapat menjaga amanah Rahasia Allah dan berusaha mengenal dirinya sendiri.

Karena bila manusia dapat mengenal dirinya, maka dengan itu pulalah ia dapat mengenal Allah.

Hadits Qudsi….
“MAN ARAFA NAFSAHU FAKAT ARAFA RABBAHU”
Artinya : Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Allah

ALIF ITU ARTINYA : NIAT SEMBAHYANG
LAM ITU ARTINYA : BERDIRI
HA ITU ARTINYA : RUKU’
MIM ITU ARTINYA : SUJUD
DAL ITU ARTINYA : DUDUK
atau bisa juga klo di kias lagi jd 4 :"
"hakekat shalat itu ada 4, berdiri (alif=jalalullah), rukuk (lam awal=jamalullah), sujud (lam akhir=kaharullah) dan duduk (haa=kamalullah), menjadi nasar api, angin, air dan tanah dlm diri kita…
Perkataan pertama dalam sembahyang itu adalah : Allahu Akbar (Allah Maha Besar) Perkata ini diambil dari peringatan ketika sempurnanya roh diri Rahasia Allah itu dimasukkan kedalam tubuh Adam AS. Adam AS. Pun berusaha berdiri sambil menyaksikan keindahan tubuhnya dan berkata : Allahu Akbar (Allah Maha Besar).

Dalam sembahyang harus memenuhi 3 syarat :
1.Fiqli (perbuatan)
2.Qauli (bacaan)
3.Qalbi (Hati atau roh atau qalbu)

Mengapa kita sembahyang sehari semalam 17 rakaat :
Adalah mengambil pengertian sebagai berikut :

Hawa, Adam, Muhammad, Allah dan Ah
1.Ah Itu Menandakan Sembahyang Subuh
Rakaat Yaitu Zat Dan Sifat

2.Allah Itu Menandakan Sembahyang Zohor
Rakaat Yaitu : Wujud, Alam, Nur Dan Shahadat.

3.Muhammad Itu Menandakan Sembahyang Asar
Rakaat Yaitu : Tanah, Air, Api, Dan Angin

4.Adam Itu Menandakan Sembahyang Maghrib
Rakaat Yaitu : Ahda, Wahda, Dan Wahdia

5.Hawa Itu Menandakan Sembahyang Isya
Rakaat Yaitu : Mani’, Manikam, Madi, Dan Di

MENGAPA KITA SEMBAHYANG SEHARI SEMALAM 17 RAKAAT :

Adalah mengambil pengertian sebagai berikut :
Hawa, Adam, Muhammad, Allah dan Ah ( )

1. AH ( ) itu menandakan sembahyang subuh…….”2”rakaat yaitu…Zat dan Sifat

2. ALLAH itu menandakan sembahyang Zohor “4” rakaat yaitu :Wujud,Alam,Nur dan Syahadat.

3. MUHAMMAD itu menandakan sembahyang Asar “4” rakaat yaitu : Tanah,Air,Api dan Angin.

4. Adam itu menandakan sembahyang Magrib “3” rakaat yaitu :Ahda,Wahda,dan Wahdia.

5. HAWA itu menandakan sembahyang Isya “4” rakaat yaitu : Mani,Manikam,Madi dan DI.

MENGAPA KITA MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAT 9 KALI DALAM 5 WAKTU SEMBAHYANG

Sebab diri bathin manusia mempunyai 9 wajah.
Dua kalimah syahadat pada :

1.Sembahyang SUBUH 1 kali itu memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat SIRUSIR (Rahasia didalam Rahasia)

2.Sembahyang ZOHOR 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat SIR dan AHDAH

3.Sembahyang ASAR 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat WAHDA dan WAHDIA

4.Sembahyang MAGHRIB 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat AHAD dan MUHAMMAD

5.Sembahyang ISYA 2 kali memberi kesaksian pada wajah kita pada martabat MUSTAFA dan MUHAMMAD

MENGAPA KITA HARUS BERNIAT DALAM SEMBAHYANG

Karena : niat itu merupakan kepala sembahyang.

Hakekat niat letaknya pada martabat alif dan ataupun kalbu manusia didalam sembahyang itu kita lapazkan didalam hati :

Niat sbb :

“aku hendak sembahyang menyaksikan diriku karena Allah semata-mata.”

Dalilnya :
1.LA SHALATAN ILLA BI HUDURIL QALBI

Artinya : Tidak Sah Shalat Nya Kalau Tidak Hadir Hatinya (Qalbunya)

2.LAYASUL SHALAT ILLA BIN MA’RIFATULLAH

Artinya : Tidak Syah Sholat Tanpa Mengenal Allah

3.WAKALBUL MU’MININ BAITULLAH

Artinya : Jiwa Orang Mu’min Itu Rumahnya Allah

4.WANAHNU AKRABI MIN HABIL WARIZ

Artinya : Aku (Allah) Lebih Dekat Dari Urat Nadi Lehermu

5.IN NAMAS SHALATU TAMAS KUNU TAWADU’U

Artinya : Hubungan Antara Manusia Dengan Tuhannya Adalah Cinta. Cintailah Allah Yang Karena Allah Engkau Hidup Dan Kepada Allah Engkau Kembali. (H.R. Tarmizi)

6.AKI MIS SHALATA LI ZIKRI

Artinya : Dirikan Shalat Untuk Mengingat Allah (QS. Taha : 145)

Sedangkan :

1.Al-Fatehah ialah merupakan tubuh sembahyang

2.Tahayat ialah merupakan hati sembahyang

3.Salam ialah merupakan kaki tangan sembahyan

HAKEKAT AL-FATEHA DALAM SHALAT
Membersihkan hati dari syirik kepada Allah SWT

Mengingat kita bahwa tubuh manusia itu mempunyai 7 lapis susunan jasad yaitu :
1. Bulu
2. Kulit
3. Daging
4. Darah
5. Tulang
6. Lemak
7. Lendir


7 ayat dalam Al-Fatehah merupakan tawaf 7 kali keliling ka’bah.

HAKEKAT ALLAHU AKBAR DALAM SHALAT IALAH :

“Mengambil magna ucapan Nabi Adam AS. Ketika berdiri menyaksikan dirinya sendiri dan Nabi Adam AS. Mengucap kalimah Allahu Akbar.

Peristiwa ini merupakan tajali (perpindahan) diri rahasia Allah sehingga dapat di tanggung oleh manusia dengan 4 perkara yaitu :

1. Wujud 2. Ilmu 3. Nur 4. Syahadat

Perkataan Allah pada Allahu Akbar mengandung magna atau martabat zat sedangkan perkataan “Akbar” pada Allahu Akbar mengandung magna atau martabat : sifat.

Jadi zat dan sifat itu tidak boleh berpisah, zat dan sifat sama-sama saling puji memuji

DALAM SHALAT ITU JUGA MENGANDUNG HAKEKAT ZAKAT.

Hakekat zakat dalam shalat ialah :

Mengandung makna “ Pembersih hati “ dari pada syirik kepada Allah SWT.

“ iiya Kanak Budu Wa iiya Kanasta’in”

Hanya kepada Allah lah aku menyembah dan hanya kepada Allah lah aku mohon pertolongan

HAKEKAT PUASA DALAM SHALAT :

1.Tidak Boleh Makan Dan Minum
2.Mata Berpuasa
3.Telinga Berpuasa
4.Kulit Berpuasa
5.Hati Berpuasa

hakikat wudhu:
WHUDUK
Ialah membersihkan diri sebelum menunaikan shalat
Niat
Membasuh Muka
Membasuh Tangan
Membasuh Kepala
Membasuh Telinga
Membasuh Kaki
Tertib

Hakekat Niat dalam Wuduk : ialah
“tiada wujud pada diriku hanya Allah semata”
Jadi Kita Mengisbatkan Hidup Kita, Ilmu Kita, Pandangan Kita, Penglihatan, Kuasa Kita, Kata-Kata Kita Semuanya Adalah Hak Allah Semata. (Ia Haiyun, Ia Alimun, Ia Sami’un, Ia Basirun, Ia Kadirun, Ia Maridun, Ia Mutakalimun Bil Hakki Illallah).
Hakekat Membersihkan Muka dalam wuduk ialah :
Membuang semua sifat : sombong angkuh, kemuliaan, kebesaran,yang ada pada diri manusia.
Hakekat Membasuh Tangan dalam wuduk ialah :
Membuang semua sifat-sifat aku berkuasa, aku orang kuat dan aku orang besar.
Hakekat Membasuh Kepala dalam wuduk ialah :
Membersihkan segala fikiran dari segala urusan dunia
Hakekat Membasuh Telinga dalam wuduk ialah :
Membersih segala pendengaran dari hal-hal yang tidak perlu
Hakekat Membasuh Kaki dalam wuduk ialah :
Kita harus membetulkan perjalanan kita hanya untuk satu tujuan yaitu : “Allah SWT” semata.
@@@@ thanks @@@


TATA CARA BESERTA PENJELASAN LENGKAP PEMBANGKITAN INTI TENAGA DALAM ORANG BUNIAN

TATA CARA PEMBANGKITAN SENDIRI :

- dalam keadaan berwuduk,posisi duduk bersila boleh di sajadah atau di mana saja yg penting bersih
-lalu mulailah dengan cara seperti ini :

bismillahirrahmannirrahim….
assallammualaikum ibu ku bumi
assaammuaaikum bapak ku langit
adup namanya malam,tajoli namanya siang
hai malaikat 16 yang menjaga batang tubuh ku
JIBRIL MENJAGA NYAWA
MIKAIL MENJAGA RAHASIA
ISROFIL MENJAGA HATI
ISRAIL MENJAGA JANTUNG
UMAR MENJAGA DARAH
USMAN MENJAGA DAGING
ALI MENJAGA TULANG
ABU BAKAR MENJAGA URAT
KUDU MENJAGA SENDI
KIDAM MENJAGA SELERANG
DEROJA MENJAGA BULU ROMA
KOMPEH MENJAGA KULIT
KIROMAN MENJAGA OTAK
KATIBIN MENJAGA BONAK
AKAD MENJAGA LENDIR
MUKKORROBIN MENJAGA LEMAK
NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA…..(kirimkan alfateha 3 x,boleh juga sebanyak yg kita mampu)

ini maqom/titik organ organ 16 tersebut bersemayam/bercokol/bertumpu

-NYAWA titik tumpunya di UBUN UBUN/UYENG UYENG (bhsa jawa)
-RAHASIA titik tumpunya di MATA
-HATI titik tumpunya di DADA (tengah antara 2 susu)
-JANTUNG titik tumpunya di UJUNG DADA (di bawah sedikit titik dada)
-DARAH titik tumpunya di SIDIK JARI TELUNJUK KANAN
-DAGING titik tumpunya di ATAS KELAMIN (cakra solar bhsa tenaga dalam)
TULANG titik tumpunya di TULANG RUSUK BELAKANG (sepanjang tulang rusuk)
-URAT titik tumpunya di NADI TANGAN KANAN
-SENDI titik tumpunya di DENGKUL KAKI
-SELERANG titik tumpunya PANDANGI BAYANG BAYANG TUBUH KITA SENDIRI
-BULU ROMA titik tumpunya di BULU TANGAN
-KULIT titik tumpunya di PIPI/WAJAH SEBELAH KANAN
-OTAK titik tumpunya di KENING DEPAN
-BONAK titik tumpunya di BELAKANG KEPALA (OTAK BESAR )
-LENDIR titik tumpunya di LOBANG HIDUNG SEBELAH KANAN
-LEMAK titik tumpunya di PINGGANG PERUT KANAN.

-titik tumpu dari 16 organ penting di tubuh manusia inilah yang di tekan dengan ibu jari tangan kanan,saat pembangkitan tersebut,menekannya harus kuat,cara penekanan tekan lalu geser sedikit ke belakang jempol jari tersebut lalu ulangi terus tekan dan geser kebelakang,lakukan cara pembangkitan ini jika ingin mengirimkan alfateha kepada satu2 malaikat,sebagai contoh : hai malaikat 16 yang menjaga batang tubuhku,ALI MENJAGA TULANG NUKUF ALLAH NUKUF MUHAMMAD LAHUMUL ALFATEHA (bacalah alfateha 3 x atau boleh sebanyak yg kita mampu sambil jempol jari kita menekan RUSUK BELAKANG,tekan lalu geser/gesek ke belakang sedikit jempol jari tadi,lalu ulangi terus gerakan tersebut sampai alfateha yang kita baca selesai semua) biasanya jika bangkit malaikat penjaga tulangnya maka sangat terasa ada rasa hangat mengalir dalam seluruh tulang dan terkadang tenaga dari tulang terasa berlipat ganda.kelak jika sdh aktif malaikat penjaga tulang ini lah yang akan banyak berpungsi untuk ilmu beladiri dan mementalkan musuh jarak jauh tampa emosi,juga untuk lain2 yg berubungan dengan ilmu kadigdayaan diri.

-lakukan cara ini hanya jika akan memberi alfateha kepada satu satu malaikat 16,jika memberi alfatehanya dengan menyebut dahulu semua malaikatnya maka cukup alfatehanya saja langsung di tawasulkan/di kirimkan 3x atau sebanyak yg kita mampu,nanti jika akan menggunakan salah satu malaikatnya saja baru titik tumpu malaikatnya di gesek dgn jempol jari sambil memerintahnya…untuk berbagai keperluan diri.

TEHNIK PENGGUNAANNYA :

-jika sdh merasakan aktif malaikat 16 ini maka menggunaknnya : panggillah sekaligus perintahkanlah salah satu atau semua malaikat tersebut dengan cara : hai malaikat penjaga (……..) KU PERINTAHKN KAU….(…..) boleh dengan menahan napas baca dalam hati,lalu bernapaslah dengan napas masuk menyebut ALLAH napas keluar menyebut HU,secara terus menerus sampai objek yang menyerang terpental,tetapi jika dalam kondisi kepepet/terdesak maka cukup ucapkan HAI..lalu bernapaslah ALLAH napas masuk dan HU napas keluar,latih cara ini sesering mungkin agar nanti setiap kaget maka akan spontan terucap tehnik napas seperti ini. (kata HAI itu bukanlah kalimat say hallo tetapi 3 huruf semula jadi yg menjadi signal atau tanda panggil untuk malaikat 16 nya, H (simbol ALLAH),A ( huruf alif sebelum alif atau ba titik/kuk titik),dan I (adalah alif tegak,tegak alif tegak tubuh,sebelum bengkok alif belum kalah tubuh,belum hancur alif tak kan hancur tubuh) jadi kata H.A.I. yg di maksud di sini adalah kata/huruf yg perintahnya pasti di lakukan oleh ke 16 malaikat penjaga batang tubuh tadi.

cara standar untuk melihat sudah aktif apa belum..?

-panggillah malaikat 16 tersebut boleh juga salah satu malaikat saja lalu coba perintahkan untuk melemahkan tulang teman yg lagi duduk di kursi tentu dengan cara yg sdh saya jelaskan di atas,lalu lihat reaksi teman tersebut,jika dia sulit berdiri dari duduk di kursi tersebut atau berdiri seperti orang hamil (maksud saya kesusahan berdirinya) maka malaikat 16 di batang tubuh kita sdh aktif dan perintahkan tarik lagi malaikat 16 tersebut lalu dekati teman itu dan hembuskan napas kita sedikit saja mengarah ke lututnya maka insyaALLAH dia akan pulih kembali (mintalah maaf kepada teman tersebut dan jelaskan,ingat ini wajib jika tdk di lakukan saya akan berharap anda kehilangan kemampuan tersebut).

-tehnik dan cara ini juga untuk semua malaikat tersebut tetapi alangkah baiknya setiap menggunakannya seluruh nama2 malaikat 16 ini di panggil agar menjadi satu kesatuan daya yang ampuh,bukankah ber 16 itu jauh lebih kuat dari pada berdua atau bertiga saja jika melawan musuh.
-lama atau cepat bangkitnya tergantung dari si pengamal masing masing,WAJJADA MAN JADDA (SESIAPA BERSUNGGUH SUNGGUH DIA AKAN DAPAT).

UNTUK SAUDARA SAUDARA SAYA YANG NON MUSLIM (yg mau membangkitkan malaikat 16)

-carilah batok kelapa biasa yg muda,bakarlah hingga hangus menghitam lalu giling hingga halus sampai menjadi abu,lalu campurlah dengan bunga melati yang juga di giling serta sampai halus,letakkan bubuk tersebut pada kain biasa secara merata seperti persegi panjang lalu tulislah pada abu tersebut huruf H.A.I. lalu abu/bubuk batok kelapa tersebut usapkan ke telapak kaki sambil menahan napas dan memanggil nama2 malaikat tadi. 1 x napas untuk 16 nama malaikat lalu lepaskan napas lakukan cara ini 7 atau 9 x pernapasan,namun menaburkan bubuknya hanya 1 x saja.lakukan cara ini sekitar 3 atau 5 malam dan setelah itu boleh di test :

-peganglah kayu sebesar tangan anak umur 2 tahun lalu panggil lah malaikat penjaga darah kulit tulang dengan di awali kata hai malaikat penjaga………bangkitlah,kuatkanlah darah,kulit dan tulangku (tahan napas lalu pukulkan kayu tersebut ke badan kita,coba pelan2 dulu nanti jika sdh mulai terasa kebas/bius baru di kuatkan,nah jika dia aktif maka badan tdk akan mengalami kesakitan jika di pukul.)

-terakhir PEMBANGKITAN DARI SAYA LANGSUNG HANYA BISA 2 ORANG DALAM SATU HARI KARENA MEMBUTUHKAN TENAGA YANG SUPER EXTRA ITUPUN SAYA HARAPKAN DAPAT BERSABAR DAN SAYA SANGAT MEMILIH DALAM PEMBANGKITAN LANGSUNG,USAHAKAN BANGKITKANLAH SENDIRI DULU JIKA NANTI SDH AKTIF NAMUN INGIN MENDALAMI KHUSUS DAN SUNGGUH SUNGGUH BARULAH MEMINTA BANTUAN SAYA.

SELAMAT MERAIH BANGKITNYA KEKUATAN DIRI,DIRI YANG SEBENAR DIRI,KAJI YANG SEBENAR KAJI…

ryansjinju

TASBEH

Ini suatu amalan TASBIH YG DI-RIWAYAT KN IBNU ABBAS RA. ketika Allah mencipta kn Arash memerintah kn malaikat pembawa ‘Arash’ agar membawa nya. Dn menjadi berat lah Arash itu bg nya. Lalu Allah berfirman:Baca lah oleh mu semua SUBHAANALLAHI maka para malaikat pn membaca nya. SUBHAANALLAHI(MAHA SUCI ALLAH) sehingga ringan lah dm membawa nya Arash tersebut.

Kemudian sepanjang masa mereka membaca SUBHAANALLAHI Sampai saat nya Allah mencipta nabi Adam as. Ketika Allah mencipta Adam as ketika Adam Bersin maka Allah memberi ilham pd nya dgn membaca ALHAMDULILLAHI maka Adam as pn membaca ALHAMDULILLAH. Dan Allah berkata YARHAMUKALLAHU utk ini lah Aku mencipta mu wahai Adam.

Maka malaikat pn berkata ‘Ini ada lah kalimat yg tinggi nilai nya. Sehingga kita tdk layak melupa kn nya..dn mereka mengumpul kn nya sepanjang masa dn mereka pn membaca SUBHAANALLAHI WALHAMDULILLAHI. Dn menjadi ringan lah mereka membawa Arasy dr sebelum nya. Lalu mereka mengabadi kn bacaan itu sampai saat Allah mencipta Nuh as.

Dn adalah orang pertama kali membuat patung itu ada lah kaum Nuh as. Maka Allah memberi wahyu pd Nuh as dn memerintah nya supaya mengucap kn ‘ LA ILAAHA ILLALLAAHU dn Nuh as memerintah kn mereka membaca kalimat itu..berkata para malaikat ini pn kalimat yg tinggi nilai nya lalu mereka kumpul kn dgn Kedua kalimat td. Lalu malaikat membaca SUBHAANALLAHI WALHAMDULILLAHI WALA ILLA HA ILLALLAH sampai ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim as. Ketika Allah mengutus Ibrahim as maka di-perintah kn korban,lalu menganti kn putra nya Ismail as. Dgn seekor domba ketika Ibrahim melihat domba beliau sgt gembira serta berkata ALLAHU AKBAR kerna kegembiraan nya itu. Lalu malaikat berkata ini kalimat yg keempat yg jg mulia maka mereka kumpul kn dgn tiga kalimat yg td lalu setiap saat sepanjang masa mereka membaca SUBHAANALLAHI WALHAMDULILLAHI WALA ILAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR. Maka Jibril as sampai kn hal tersebut pd Rasulullah saw mak Baginda Rasul saw kagum serta berkata LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYUL ADHIM… Maka nya sadulur yg ku-kasehi perbanyak lah membaca TASBEH TERSEBUT LEBIH LG SEBELUM MENGAMAL KN SESUATU ILMU APA SAJA KERNA ARASY YG BEGITU BERAT BISA DI ANGKAT DGN KALIMAT YG AGUNG INI.. Agar amalan kita lebih sempurna maka amal kn lah amalan ini dgn mencari ilmu2 Allah. Terima ksh pd Wong alus telah sudi membabar kn setitis dr ilmu2 Allah agar kita semakin yakin dgn Haqqul yakin dgn bertambah ilmu2 yg Haq. Semoga siapa saja jg membaca posting yg Abah kirim ini mendapat berkah dunia dn akhirat. Ya Allah terangi lah akal kami dgn chaya Nur mu amin amin amin ya rabbaal alamin.

Tidak ada komentar: